Wie zijn de grootste CBD-producenten in Europa?

Binnen Europa hebben we het geluk dat we veel uitstekende CBD (cannabidiol) producenten hebben. Het is echter niet ongewoon dat er van land tot land enkele verschillen zijn. Daarom lijkt het van essentieel belang de verschillende Europese producenten en de regels die voor elk land gelden te kennen alvorens tot aankoop over te gaan.

In Europa hebben we het geluk dat we veel uitstekende CBD (cannabidiol) producenten hebben. Het is echter niet ongewoon dat er van land tot land enkele verschillen zijn. Daarom lijkt het van essentieel belang de verschillende Europese producenten en de regels die voor elk land gelden te kennen alvorens tot aankoop over te gaan.

In feite heeft de regelgeving in elk land niet alleen betrekking op de consumptie van CBD-producten, maar ook op de marketing en productie. Terwijl sommige landen vrij streng zijn en alleen bepaalde soorten producten in een bepaalde concentratie toelaten, zijn andere landen opener over dit onderwerp. Wat zijn nu de grootste CBD-producenten in Europa en wat zijn de verschillen tussen de producenten? Dat is wat we u vragen te ontdekken in dit artikel.

CBD-productie in Europa

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de productie van hennep in Europa volledig legaal. Uiteraard wordt deze productie streng gecontroleerd en is zij onderworpen aan regelgeving die geen afwijkingen toestaat.

Dat gezegd hebbende, elk land is onderworpen aan zijn eigen wetgeving, met name wat betreft de productie, verkoop en consumptie van CBD. Sommige landen lopen zelfs op de zaken vooruit en overwegen medicinale cannabis te legaliseren of hebben dat al gedaan, terwijl andere het gebruik ervan zoveel mogelijk willen beperken.

Zo heeft Luxemburg in 2018 therapeutische cannabis gelegaliseerd. Dit betekent dat sommige patiënten die lijden aan chronische pijn of die chemotherapie ondergaan, cannabis kunnen consumeren om hun kwalen te verzachten. Dit wordt medicinale cannabis genoemd en kan door een arts worden voorgeschreven en door een apotheker worden verkocht. In 2021 stemde Luxemburg zelfs positief over de legalisering van recreatieve cannabis.

In andere landen, zoals Frankrijk, zijn de regels daarentegen anders, hoewel Frankrijk een van de grootste hennepproducenten van Europa is.CBD is toegestaan, maar de zogenaamde "medische cannabis" nog niet. De eerste experimenten met medicinale cannabis in Frankrijk zijn in maart 2021 van start gegaan en het zal minstens 2 jaar duren voordat de conclusies bekend zijn.

CBD-productie in Frankrijkcbd productie in frankrijkFrankrijk is de op een na grootste producent van hennep ter wereld, net na China. Bovendien staat Frankrijk bovenaan de ranglijst in Europa, aangezien het ongeveer 37% van de Europese productie voor zijn rekening neemt. Naar schatting wordt in het land ongeveer 8.000 hectare hennep geteeld, waarvan 5.000 hectare in Champagne-Ardennes.

Het probleem is dat hennep in Frankrijk niet voor consumptie wordt geteeld. Als gevolg daarvan worden de henneptoppen, beter bekend als de bloemen, meestal vernietigd. Alleen de takken en stengels mogen worden bewaard en worden voornamelijk gebruikt in de textiel- en bouwindustrie.

Door dit verbod op de exploitatie van bloemen wordt het land beroofd van een belangrijke bron van inkomsten en ontstaat er veel afval. Daarom heeft de Franse regering besloten om in maart 2021 een experimentele fase te starten, om de therapeutische hennepsector opnieuw te bekijken.

Dientengevolge zijn producten zoals CBD-bloemen, CBD-hars of zelfs CBD-kristallen die op de Franse markt te vinden zijn, in feite afkomstig uit buurlanden zoals Zwitserland, Italië of zelfs Portugal.

CBD-productie in Zwitserland

In de meeste Europese landen is CBD-consumptie legaal, mits CBD-producten minder dan 0,2% THC bevatten. In Zwitserland is deze norm echter iets ruimer, daar is het mogelijk CBD-producten te consumeren zolang het THC-gehalte lager is dan 1%.

Het is belangrijk hiermee rekening te houden alvorens producten uit Zwitserland te kopen, aangezien zij in andere landen, zoals Frankrijk, illegaal kunnen zijn.

De productie van hennep is in Zwitserland volledig toegestaan. In feite telen veel Zwitserse boeren legaal hennep, hetzij in de open lucht, hetzij binnenshuis of in kassen. Een soepelere regelgeving die de telers meer vrijheid en de consumenten meer keuze biedt.

CBD-productie in Italië

Het Italiaanse klimaat is bijzonder gunstig voor de hennepteelt en de productie van CBD. Sinds 2018 is de productie van cannabis in dit aan Frankrijk grenzende land volledig legaal.

Dat gezegd hebbende, moet worden opgemerkt dat er enkele verschillen zijn wat betreft de normen voor het THC-gehalte. In Italië ligt de regel dicht bij die welke in Frankrijk wordt toegepast, aangezien CBD-producten het THC-gehalte van 0,5% niet mogen overschrijden.

De Italiaanse hennep wordt over het algemeen in de open lucht geteeld en staat bekend om zijn uitstekende kwaliteit. Naast zijn aanwezigheid in Europa wordt Italië beschouwd als een van de grootste producenten van hennep ter wereld.cbd productie in italiëCBD-productie in Portugal

Portugal komt qua regulering van CBD-gebruik het dichtst in de buurt van Frankrijk. De verkoop en consumptie van CBD is namelijk legaal, op voorwaarde dat het THC-gehalte in het eindproduct minder dan 0,2% bedraagt.

De verkoop van CBD is echter veel meer ontwikkeld in Portugal dan in Frankrijk. In de Portugese straten, en vooral in de grote steden, zijn veel CBD-winkels toegankelijk voor het grote publiek. De consumptie van CBD is dus volledig gedemocratiseerd en geaccepteerd.

Bovendien moet worden opgemerkt dat het Portugese klimaat ideaal is voor de hennepteelt. Met een blootstelling aan de zon van bijna 12 uur per dag is Portugal een van de grootste en beste hennepproducenten van Europa.

Tot besluit kunnen we zeggen dat al deze discrepanties in de wetgeving tekenend zijn voor de juridische vaagheid die blijft bestaan rond CBD, de productie, de distributie en de consumptie ervan. Alvorens een CBD-product aan te schaffen, is het van essentieel belang de herkomst ervan te kennen, alsook de geldende wetten in het land waar het zal worden verkocht.